EN 81-20:2014 Terimleri

WikiLift sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 20: Passenger and goods passenger lifts standardının "3. Terimler ve tanımlar" bölümünde yer alan terimler aşağıda listelenmiştir. Terimlerin Türkçe karşılıkları TSE tarafından yayımlanan TS EN 81-20:2014, Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri standardından aynen alınmıştır. Bu Türk standarı hakkında bilgilere TSE sayfasından erişebilirsiniz.


DİKKAT! Bu standart iptal edilmiş ve yerine EN 81-20:2020 ve TS EN 81-20:2020 standartları yürürlüğe girmiştir.


Source_ID_en Term_Nr. Term_en Source_ID_tr Term_tr
EN 81-20:2014 3.1 apron TS EN 81-20:2014 kabin eteği
EN 81-20:2014 3.2 authorized person TS EN 81-20:2014 yetkili kişi
EN 81-20:2014 3.3 available car area TS EN 81-20:2014 kullanılabilir kabin alanı
EN 81-20:2014 3.4 balancing weight TS EN 81-20:2014 dengeleme ağırlığı
EN 81-20:2014 3.5 buffer TS EN 81-20:2014 tampon
EN 81-20:2014 3.6 car TS EN 81-20:2014 kabin
EN 81-20:2014 3.7 competent person TS EN 81-20:2014 yetkin kişi
EN 81-20:2014 3.8 counterweight TS EN 81-20:2014 karşı ağırlık
EN 81-20:2014 3.9 direct acting lift TS EN 81-20:2014 doğrudan hareket eden asansör
EN 81-20:2014 3.10 down direction valve TS EN 81-20:2014 aşağı yönlü vana
EN 81-20:2014 3.11 drive control system TS EN 81-20:2014 tahrik kumanda sistemi
EN 81-20:2014 3.12 electrical anti-creep system TS EN 81-20:2014 elektrikli kayma önleme sistemi
EN 81-20:2014 3.13 electric safety chain TS EN 81-20:2014 elektrikli güvenlik zinciri
EN 81-20:2014 3.14 full load pressure TS EN 81-20:2014 tam yük basıncı
EN 81-20:2014 3.15 goods passenger lift TS EN 81-20:2014 yük taşıma asansörü
EN 81-20:2014 3.16 guide rails TS EN 81-20:2014 kılavuz rayları
EN 81-20:2014 3.17 headroom TS EN 81-20:2014 kuyu üst boşluğu
EN 81-20:2014 3.18 hydraulic lift TS EN 81-20:2014 hidrolik asansör
EN 81-20:2014 3.19 indirect acting lift TS EN 81-20:2014 dolaylı olarak hareket ettirilen asansör
EN 81-20:2014 3.20 installer TS EN 81-20:2014 asansör montajını gerçekleştiren
EN 81-20:2014 3.21 instantaneous safety gear TS EN 81-20:2014 ani etkili güvenlik tertibatı
EN 81-20:2014 3.22 jack TS EN 81-20:2014 hidrolik kaldırma ünitesi (jack)
EN 81-20:2014 3.23 laminated glass TS EN 81-20:2014 lamine cam
EN 81-20:2014 3.24 levelling TS EN 81-20:2014 kat seviyesine getirme
EN 81-20:2014 3.25 levelling accuracy TS EN 81-20:2014 kat seviyesine getirme doğruluğu
EN 81-20:2014 3.26 lift machine TS EN 81-20:2014 asansör tahrik makinası
EN 81-20:2014 3.27 machine room TS EN 81-20:2014 makina dairesi
EN 81-20:2014 3.28 machinery TS EN 81-20:2014 makina
EN 81-20:2014 3.29 machinery space TS EN 81-20:2014 makina alanı
EN 81-20:2014 3.30 maintenance TS EN 81-20:2014 bakım
EN 81-20:2014 3.31 non return valve TS EN 81-20:2014 tek yönlü vana
EN 81-20:2014 3.32 one-way restrictor TS EN 81-20:2014 tek yönlü debi kısıtlayıcı vana
EN 81-20:2014 3.33 overspeed governor TS EN 81-20:2014 hız regülâtörü
EN 81-20:2014 3.34 passenger TS EN 81-20:2014 taşınan insan
EN 81-20:2014 3.35 pawl device TS EN 81-20:2014 kenetlenme tertibatı
EN 81-20:2014 3.36 pit TS EN 81-20:2014 kuyu alt boşluğu
EN 81-20:2014 3.37 positive drive lift (includes drum drive) TS EN 81-20:2014 pozitif tahrikli asansör (tambur tahrikli dâhil)
EN 81-20:2014 3.38 preliminary operation TS EN 81-20:2014 ön çalışma
EN 81-20:2014 3.39 pressure relief valve TS EN 81-20:2014 basınç tahliye vanası
EN 81-20:2014 3.40 programmable electronic system in safety related applications for lifts (PESSRAL) TS EN 81-20:2014 asansörler için güvenlikle ilgili uygulamalarda programlanabilir elektronik sistem (PESSRAL)
EN 81-20:2014 3.41 progressive safety gear TS EN 81-20:2014 kademeli devreye giren güvenlik tertibatı
EN 81-20:2014 3.42 pulley room TS EN 81-20:2014 makara dairesi
EN 81-20:2014 3.43 rated load TS EN 81-20:2014 beyan yükü
EN 81-20:2014 3.44 rated speed TS EN 81-20:2014 beyan hızı
EN 81-20:2014 3.45 re-levelling TS EN 81-20:2014 otomatik kat seviyelemesi
EN 81-20:2014 3.46 rescue operations TS EN 81-20:2014 kurtarma çalışmaları
EN 81-20:2014 3.47 restrictor TS EN 81-20:2014 kısıtlayıcı vana
EN 81-20:2014 3.48 rupture valve TS EN 81-20:2014 boru kırılma vanası
EN 81-20:2014 3.49 safety circuit TS EN 81-20:2014 güvenlik devresi
EN 81-20:2014 3.50 safety component TS EN 81-20:2014 güvenlik bileşeni
EN 81-20:2014 3.51 safety gear TS EN 81-20:2014 güvenlik tertibatı
EN 81-20:2014 3.52 safety integrity level TS EN 81-20:2014 güvenlik bütünlüğü seviyesi
EN 81-20:2014 3.53 safety rope TS EN 81-20:2014 güvenlik halatı
EN 81-20:2014 3.54 shut-off valve TS EN 81-20:2014 kapama vanası
EN 81-20:2014 3.55 single acting jack TS EN 81-20:2014 tek yönde etkili hidrolik kaldırma ünitesi
EN 81-20:2014 3.56 sling TS EN 81-20:2014 iskelet
EN 81-20:2014 3.57 special tool TS EN 81-20:2014 özel alet
EN 81-20:2014 3.58 stopping accuracy TS EN 81-20:2014 durma doğruluğu
EN 81-20:2014 3.59 traction lift TS EN 81-20:2014 halat tahrikli asansör
EN 81-20:2014 3.60 travelling cable TS EN 81-20:2014 kabinle hareket eden kablo
EN 81-20:2014 3.61 type examination certificate TS EN 81-20:2014 tip inceleme sertifikası
EN 81-20:2014 3.62 unintended car movement TS EN 81-20:2014 kontrolsüz kabin hareketi
EN 81-20:2014 3.63 unlocking zone TS EN 81-20:2014 kilit açılma bölgesi
EN 81-20:2014 3.64 user TS EN 81-20:2014 kullanıcı
EN 81-20:2014 3.65 well TS EN 81-20:2014 kuyu