EN 81-20:2020 Terimleri

WikiLift sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

EN 81-20:2020 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 20: Passenger and goods passenger lifts standardının "3. Terimler ve tanımlar" bölümünde yer alan terimler aşağıda listelenmiştir. Terimlerin Türkçe karşılıkları TSE tarafından yayımlanan TS EN 81-20:2020, Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri standardından aynen alınmıştır. Bu Türk standarı hakkında bilgilere TSE sayfasından erişebilirsiniz.
Source_ID_en Term_Nr. Term_en Source_ID_tr Term_tr
EN 81-20:2020 3.1 apron TS EN 81-20:2020 koruma eteği
EN 81-20:2020 3.2 authorized person TS EN 81-20:2020 yetkilendirilmiş kişi
EN 81-20:2020 3.3 available car area TS EN 81-20:2020 kullanılabilir kabin alanı
EN 81-20:2020 3.4 balancing weight TS EN 81-20:2020 dengeleme ağırlığı
EN 81-20:2020 3.5 buffer TS EN 81-20:2020 tampon
EN 81-20:2020 3.6 car TS EN 81-20:2020 kabin
EN 81-20:2020 3.7 competent person TS EN 81-20:2020 yetkili kişi
EN 81-20:2020 3.8 counterweight TS EN 81-20:2020 karşı ağırlık
EN 81-20:2020 3.9 direct acting lift TS EN 81-20:2020 doğrudan etkili asansör
EN 81-20:2020 3.10 down direction valve TS EN 81-20:2020 aşağı yön vanası
EN 81-20:2020 3.11 drive control system TS EN 81-20:2020 tahrik kumanda sistemi
EN 81-20:2020 3.12 electrical anti-creep system TS EN 81-20:2020 elektrikli kayma önleme sistemi
EN 81-20:2020 3.13 electric safety chain TS EN 81-20:2020 elektrik güvenlik zinciri
EN 81-20:2020 3.14 full load pressure TS EN 81-20:2020 tam yük basıncı
EN 81-20:2020 3.15 goods passenger lift TS EN 81-20:2020 yük yolcu asansörü
EN 81-20:2020 3.16 guide rails TS EN 81-20:2020 kılavuz raylar
EN 81-20:2020 3.17 headroom TS EN 81-20:2020 kuyu üst boşluğu
EN 81-20:2020 3.18 hydraulic lift TS EN 81-20:2020 hidrolik asansör
EN 81-20:2020 3.19 indirect acting lift TS EN 81-20:2020 dolaylı etkili asansör
EN 81-20:2020 3.20 installer TS EN 81-20:2020 asansör monte eden yüklenici
EN 81-20:2020 3.21 instantaneous safety gear TS EN 81-20:2020 ani etkili güvenlik tertibatı
EN 81-20:2020 3.22 jack TS EN 81-20:2020 kaldırıcı
EN 81-20:2020 3.23 laminated glass TS EN 81-20:2020 lamine cam
EN 81-20:2020 3.24 levelling TS EN 81-20:2020 seviyeleme
EN 81-20:2020 3.25 levelling accuracy TS EN 81-20:2020 seviyeleme doğruluğu
EN 81-20:2020 3.26 lift machine TS EN 81-20:2020 asansör makinası
EN 81-20:2020 3.27 machine room TS EN 81-20:2020 makina dairesi
EN 81-20:2020 3.28 machinery TS EN 81-20:2020 makina grubu
EN 81-20:2020 3.29 machinery space TS EN 81-20:2020 makina grubu alanı
EN 81-20:2020 3.30 maintenance TS EN 81-20:2020 bakım
EN 81-20:2020 3.31 non return valve TS EN 81-20:2020 geri dönüşsüz vana
EN 81-20:2020 3.32 one-way restrictor TS EN 81-20:2020 tek yönlü debi sınırlayıcı
EN 81-20:2020 3.33 overspeed governor TS EN 81-20:2020 hız regülatörü
EN 81-20:2020 3.34 passenger TS EN 81-20:2020 yolcu
EN 81-20:2020 3.35 pawl device TS EN 81-20:2020 oturma tertibatı
EN 81-20:2020 3.36 pit TS EN 81-20:2020 kuyu alt boşluğu
EN 81-20:2020 3.37 positive drive lift (includes drum drive) TS EN 81-20:2020 pozitif tahrikli asansör (tambur tahrikli dâhil)
EN 81-20:2020 3.38 preliminary operation TS EN 81-20:2020 ön çalışma
EN 81-20:2020 3.39 pressure relief valve TS EN 81-20:2020 basınç tahliye vanası
EN 81-20:2020 3.40 programmable electronic system in safety related applications for lifts (PESSRAL) TS EN 81-20:2020 asansörlerde güvenlik ile ilgili uygulamalar için programlanabilir elektronik sistem (PESSRAL)
EN 81-20:2020 3.41 progressive safety gear TS EN 81-20:2020 kademeli güvenlik tertibatı
EN 81-20:2020 3.42 pulley room TS EN 81-20:2020 makara dairesi
EN 81-20:2020 3.43 rated load TS EN 81-20:2020 anma yükü
EN 81-20:2020 3.44 rated speed TS EN 81-20:2020 anma hızı
EN 81-20:2020 3.45 re-levelling TS EN 81-20:2020 yeniden seviyeleme
EN 81-20:2020 3.46 rescue operations TS EN 81-20:2020 kurtarma çalışmaları
EN 81-20:2020 3.47 restrictor TS EN 81-20:2020 debi sınırlayıcı
EN 81-20:2020 3.48 rupture valve TS EN 81-20:2020 boru kırılma vanası
EN 81-20:2020 3.49 safety circuit TS EN 81-20:2020 güvenlik devresi
EN 81-20:2020 3.50 safety component TS EN 81-20:2020 güvenlik aksamı
EN 81-20:2020 3.51 safety gear TS EN 81-20:2020 güvenlik tertibatı
EN 81-20:2020 3.52 safety integrity level TS EN 81-20:2020 güvenlik bütünlüğü seviyesi
EN 81-20:2020 3.53 safety rope TS EN 81-20:2020 güvenlik halatı
EN 81-20:2020 3.54 shut-off valve TS EN 81-20:2020 kapama vanası
EN 81-20:2020 3.55 single acting jack TS EN 81-20:2020 tek yönlü kaldırıcı
EN 81-20:2020 3.56 sling TS EN 81-20:2020 karkas
EN 81-20:2020 3.57 special tool TS EN 81-20:2020 özel alet
EN 81-20:2020 3.58 stopping accuracy TS EN 81-20:2020 durma doğruluğu
EN 81-20:2020 3.59 traction lift TS EN 81-20:2020 sürtünme tahrikli asansör
EN 81-20:2020 3.60 travelling cable TS EN 81-20:2020 hareketli kablo
EN 81-20:2020 3.61 type examination certificate TS EN 81-20:2020 tip inceleme belgesi
EN 81-20:2020 3.62 unintended car movement TS EN 81-20:2020 istenmeyen kabin hareketi
EN 81-20:2020 3.63 unlocking zone TS EN 81-20:2020 kilit açılma bölgesi
EN 81-20:2020 3.64 user TS EN 81-20:2020 kullanıcı
EN 81-20:2020 3.65 well TS EN 81-20:2020 kuyu