EN 81 serisi standartlar sistemi

WikiLift sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

EN 81 serisi standartlar sistemi kapsamında CEN tarafından birçok belge yayınlanmıştır ve yayınlanacaktır. İçeriklerine göre bunlar Avrupa Standardı (EN) veya Teknik Şartname (CEN/TS) olarak adlandırılır.

Bu standart serisindeki belgeler belirli bir sistemle numaralandırılmıştır ve bu sistem üç bölümlü standart adı ile ifade edilir.

Standart adlarındaki ilk bölüm olan "Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları" (Safety rules for the construction and installation of lifts) bütün standartlarda ortak olan bölümdür. Bu başlık "asansör" adı altında yer alan bütün asansör tipleri için geçerlidir.

EN 81 ailesine ait standartlar şimdilik asansörlerin veya bir asansör aksamının "kurulum" (installation) başlığı altında anlaşılabilecek yerine tesis edilme eylemini veya sürecini kapsamamaktadır. Burada "kurulum" kavramı, kullanıma hazır duruma getirilmiş bir donanımı, makineyi veya komple bir sistemi ifade etmektedir.

Başlıkta kullanılan "yapım" (construction) ise asansör kurulumu tasarlanırken bileşenlerin bir araya getirilmesi olarak anlaşılmalıdır.

Sonuç olarak başlığın ilk bölümü, bir asansörün yaşam döngüsü içindeki yerine tesis edilmesini, bakımını, modernize ediilmesini, mevcut asansörlerin güvenliklerinin artırılmasını, sökülmesini vb. anlatmaktadır.

Başlığın ikinci bölümü aşağıdakileri içerir:

Ana grup Başlık (kısım 2) Açıklama
10 – 19 Temel bilgiler ve yorumlar EN 81 serisi standartların tüm bölümlerine uygulanabilen genel bilgiler ve 81 serisi standartların tüm bölümlerine ait yorumlar
20 – 29 İnsan ve yük taşıyan asansörler Asansör standartlarının bazı bölümleri Asansör Direktifi 2014/33/EU (Asansör Yönetmeliği) kapsamına girmektedir
30 – 39 Sadece yük taşıyan asansörler Bu serideki asansör standartlarının bazı bölümleri Makina Direktifi 2006/42/EC kapsamına girmektedir.
40 – 49 İnsan ve yük taşıyan asansörler
50 – 59 İzleme ve testler Bu serideki asansör standartlarının bazı bölümleri asansörlerin ve bunların güvenlik tertibatları üzerinde uygulanan farklı izleme ve testler ile ilgilidir.
60 – 69 Dokümante etmek Bu serideki asansör standartlarının bazı bölümleri asansörlere ve güvenlik bileşenlerine ait teknik dokümanlar ve güvenli kullanma kılavuzlarıyla ilgilidir.
70 – 79 Yolcu ve yük yolcu asansörleri için özel uygulamalar Bu serideki asansör standartlarının bazı bölümleri Asansör Direktifi (Asansör Yönetmeliği) kapsamına girmektedir ve 20-29 temel grubuna ilave gereklilikler getirmektedir.
80 – 89 Mevcut asansörler Bu serideki asansör standartlarının bazı bölümleri mevcut asansörlerin güvenliklerini iyileştirmeye yönelik özel kılavuz bilgiler içermektedir.
90 – 99 Boş

Başlığın üçüncü bölümü ise özel bölümün içeriğini ifade etmektedir.

Sonuç olarak başlık modeli şöyledir:

"Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - Temel bilgiler - Bölüm 10: EN 81 serisi standartlar sistemi"
("Safety rules for the construction and installation of lifts – Basics – Part 10: System of the EN 81 series of standards")

EN 81 serisi standartların bölüm numaraları ve başlıkları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Açıklamalar sütununda bölümle ilgili bilgiler verilmektedir.


Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3 Genel uygulanabilir bölümler
CEN/TR 81-10 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Temel bilgiler ve yorumlar Bölüm 10: EN 81 serisi standartlar sistemi EN 81 serisi standartların ve yorum prosedürlerinin açıklanması
CEN/TS 81-11 Bölüm 11: EN 81 serisi standartlar ile ilgili yorumlar EN 81 serisi standartların tüm bölümleriyle ilgili yorumlar
EN 81-12 Bölüm 12: Risk değerlendirme prosedürleri EN ISO 14121-1'in asansörlerle ilgili kullanımıyla ilgili özel ipuçları, ISO/TS 14'ün uygulanması
EN 81-13 Bölüm 13: Boş
EN 81-14 Bölüm 14: Boş
EN 81-15 Bölüm 15: Boş
EN 81-16 Bölüm 16: Boş
EN 81-17 Bölüm 17: Boş
EN 81-18 Bölüm 18: Boş
EN 81-19 Bölüm 19: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3 95/16/E Asansör Direktifi kapsamındaki asansörler
EN 81-20 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Yolcu ve yük asansörleri Bölüm 20: Yolcu ve yük yolcu asansörleri Kumanda sisteminden bağımsız olarak tüm yolcu ve yük yolcu asansörlerin montajına ilişkin gereklilikler. EN 81-1/s:1998 ve eklerinden alınan genel tasarım gereklilikleri.
EN 81-21 Bölüm 21: Mevcut binalarda yeni yolcu ve yük yolcu asansörleri Binaların yapıları gereği EN 81-1/2 (daha sonra EN 81-20) gerekliliklerinin uygulanamadığı durumlar için alternatif çözümlerin açıklanması.
EN 81-22 Bölüm 22: Eğik düzlem için asansörler Seyahat hattı dikeye 15° dereceden fazla açı yapan yolcu ve yük yolcu asansörleri için özel gereklilikler
EN 81-23 Bölüm 23: Boş
EN 81-24 Bölüm 24: Boş
EN 81-25 Bölüm 25: Boş
EN 81-26 Bölüm 26: Boş
EN 81-27 Bölüm 27: Boş
EN 81-28 Bölüm 28: Yolcu ve yük yolcu asansörleri için uzaktan alarm
EN 81-29 Bölüm 29: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3 98/37/EC (daha sonra 2006/42/EC) Makina Direktifi kapsamındaki asansörler.
EN 81-30 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Sadece yük taşıyan asansörler Bölüm 30: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri Kumanda sisteminden bağımsız olarak tüm yolcu ve yük yolcu asansörlerin montajına ilişkin gereklilikler. EN 81-1/s:1998 ve eklerinden alınan genel tasarım gereklilikleri.
EN 81-31 Bölüm 31: Sadece açık yük asansörleri Kumanda sisteminden bağımsız olarak tüm servis asansörlerinin montajı ile ilgili gerekliliklerin açıklanması. Kumanda sistemine özel gerekliliklere bu standardın eklerinde yer verilmiştir. EN 81-1/s:1998 ve eklerinden alınan genel tasarım gereklilikleri.
EN 81-32 Bölüm 32: Boş
EN 81-33 Bölüm 33: Boş
EN 81-34 Bölüm 34: Boş
EN 81-35 Bölüm 35: Boş
EN 81-36 Bölüm 36: Boş
EN 81-37 Bölüm 37: Boş
EN 81-38 Bölüm 38: Boş
EN 81-39 Bölüm 39: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3 98/37/EC (daha sonra 2006/42/EC) Makina Direktifi kapsamındaki asansörler.
EN 81-40 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Yolcu ve yük taşıyan özel asansörler Bölüm 40: Hareket yeteneği kısıtlı kişiler tarafından kullanılması amaçlanan merdiven asansörleri ve eğimli kaldırma platformları
EN 81-41 Bölüm 41: Hareket yeteneği kısıtlı kişiler tarafından kullanılması amaçlanan dikey kaldırma platformları
EN 81-42 Bölüm 42: Boş
EN 81-43 Bölüm 43: Özel amaçlı vinç asansörleri
EN 81-44 Bölüm 44: Boş
EN 81-45 Bölüm 45: Boş
EN 81-46 Bölüm 46: Boş
EN 81-47 Bölüm 47: Boş
EN 81-48 Bölüm 48: Boş
EN 81-49 Bölüm 49: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3
EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları İncelemeler ve deneyler Bölüm 50: Asansör aksamlarının incelemeleri, hesaplamaları ve deneyleri Her türlü (yolcu, yük yolcu ve sadece yük asansörleri vb.) asansörlerde kullanılan asansör aksamlarının incelenmesi, hesaplanması ve deneylerinin açıklanması.
EN 81-51 Bölüm 51: Asansörlerde tip incelemeleri Asansörlerde ve model asansörlerde tip inceleme prosedürlerinin açıklanması.
EN 81-52 Bölüm 52: Boş
EN 81-53 Bölüm 53: Boş
EN 81-54 Bölüm 54: Boş
EN 81-55 Bölüm 55: Boş
EN 81-56 Bölüm 56: Boş
EN 81-57 Bölüm 57: Boş
EN 81-58 Bölüm 58: Durak kapılarının yangına dayanım deneyi Durak kapılarının durak tarafından gelişen yangınlara karşı dayanımlarını belirlemek amaçlı deney yöntemlerinin açıklanması.
EN 81-59 Bölüm 59: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3
EN 81-60 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Asansörlerin dokümante edilmesi Bölüm 60: Yolcu ve yük taşınan özel asansörlerin kullanma kılavuzları ve teknik dosyaları Makina Direktifi 98/37/EC (daha sonra 2006/42/EC) Ek I, 1.7.4 ile ilgili ilave bilgiler.
EN 81-61 Bölüm 61: Sadece yük taşınan özel asansörlerin kullanma kılavuzları ve teknik dosyaları Makina Direktifi 98/37/EC (daha sonra 2006/42/EC) Ek I, 1.7.4 ile ilgili ilave bilgiler.
EN 81-62 Bölüm 62: Boş
EN 81-63 Bölüm 63: Boş
EN 81-64 Bölüm 64: Boş
EN 81-65 Bölüm 65: Boş
EN 81-66 Bölüm 66: Boş
EN 81-67 Bölüm 67: Boş
EN 81-68 Bölüm 68: Boş
EN 81-69 Bölüm 69: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3
EN 81-70 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Yolcu ve yük yolcu asansörleri için özel uygulamalar Bölüm 70: Engelliler dâhil kişilerin asansörlere erişimi EN 81-20 ve EN 81-22'ye ilave gereklilikler.
EN 81-71 Bölüm 71: Kasıtlı tahribata dayanıklı asansörler EN 81-20 ve EN 81-22'ye ilave gereklilikler.
EN 81-72 Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri EN 81-20'ye ilave gereklilikler.
EN 81-73 Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin hareketleri EN 81-20 ve EN 81-22'ye ilave gereklilikler.
EN 81-74 Bölüm 74: Boş
EN 81-75 Bölüm 75: Boş
EN 81-76 Bölüm 76: Engelli kişilerin tahliyesinde kullanılan yolcu asansörleri Binaların tahliyesi sırasında hareket yeteneği kısıtlı kişilere, asansör kabinindeki yangın ve dumana maruz kalabilecek yolculara ve tahliye sırasında kabinde mahsur kalan yolculara yönelik riskleri azaltmak için asansörlerin nasıl tasarlanabileceğini göstermeyi amaçlayan kılavuzlar.
EN 81-77 Bölüm 77: Sismik durumlara tabi asansörler
EN 81-78 Bölüm 78: Boş
EN 81-79 Bölüm 79: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3
EN 81-80 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Mevcut asansörler Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük yolcu asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları Mevcut asansörlerde güvenliğin iyileştirilmesi için dikkate alınması gereken güvenlik öğeleri, risk seviyeleri ve uygulama prosedürleri.
EN 81-81 Bölüm 81: Asansörlerin modernize edilmesi
EN 81-82 Bölüm 82: Engelliler dâhil mevcut asansörlerin erişilebilirliğinin iyileştirilmesine yönelik kurallar EN 81-70'in pratik nedenlerden dolayı tam olarak uygulanamadığı durumlarda engelli kişiler de dâhil olmak üzere mevcut asansörlerin erişilebilirliğinin ve kullanımının iyileştirilmesi için dikkate alınması gereken uygulamalar için güvenlik öğeleri, risk seviyeleri ve prosedürler.
EN 81-83 Bölüm 83: Mevcut asansörlerin kasıtlı tahribata dayanımlarının geliştirilmesi EN 81-71'in pratik nedenlerle tam olarak uygulanamadığı durumlarda, mevcut asansörlerin saldırılara karşı direncinin iyileştirilmesi için güvenlik öğeleri, risk seviyeleri ve prosedürler.
EN 81-84 Bölüm 84: Boş
EN 81-85 Bölüm 85: Boş
EN 81-86 Bölüm 86: Boş
EN 81-87 Bölüm 87: Boş
EN 81-88 Bölüm 88: Boş
EN 81-89 Bölüm 89: Boş
Referans numarası Başlık Açıklamalar
Kısım 1 Kısım 2 Kısım 3
EN 81-90 Asansörlerin yapımı ve montajı için güvenlik kuralları Boş Bölüm 90: Boş
EN 81-91 Bölüm 91: Boş
EN 81-92 Bölüm 92: Boş
EN 81-93 Bölüm 93: Boş
EN 81-94 Bölüm 94: Boş
EN 81-95 Bölüm 95: Boş
EN 81-96 Bölüm 96: Boş
EN 81-97 Bölüm 97: Boş
EN 81-98 Bölüm 98: Boş
EN 81-99 Bölüm 99: Boş