Türkçe karşılık önerileri

WikiLift sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Gerek standartlarda gerekse Asansör Yönetmeliğinde kullanılan terimlerden bir kısmı tartışmalı durumda. Asansör özel alanında kullanılan terimlerde birlik sağlanması amacıyla bu sayfanın "Tartışma" kısmında terimlere karşılıklar önerebilirsiniz.

Bu amaçla bu sayfada EN 81-20, EN 81-50 ve Asansör Yönetmeliğinde tanımlanan terimler burada listelenmiştir. Sayfayı ziyaret eden kullanıcılardan beklentimiz, terimlerin Türkçe karşılıkları ile ilgili itirazlarını ve yeni karşılık önerilerini burada ifade etmeleridir. Ayrıca, söz konusu belgelerde tanımlanmadığı için bu listeye alınmayan, ancak sizin bu listeye alınmasını uygun gördüğünüz terimleri de Tartışma sayfalarında belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki listede üzerinde mutabakat sağlandığını düşündüğümüz terimler yeşil renkle, üzerinde tartışılması gereken terimler ise kırmızı renkle gösterilmiştir.

Kullanılarımızdan özellikle kırmızı renkli terimlerin gözden geçirilerek mevcut terim hakkında görüşlerinizi belirtmenizi rica ediyoruz.

Bu sayede terimlerde birlik oluşturma yönünde önemli bir mesafe kaydedeceğimize inanıyoruz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Kaynak Terim No. İngilizce Kaynak_tr Türkçe Öneri 1 Öneri 2
EN 81-20:2014 3.1 apron TS EN 81-20:2014 kabin eteği etek sacı
EN 81-20:2014 3.2 authorized person TS EN 81-20:2014 yetkili kişi yetkilendirilmiş kişi
EN 81-20:2014 3.3 available car area TS EN 81-20:2014 kullanılabilir kabin alanı
EN 81-20:2014 3.4 balancing weight TS EN 81-20:2014 dengeleme ağırlığı
EN 81-20:2014 3.5 buffer TS EN 81-20:2014 tampon
EN 81-20:2014 3.6 car TS EN 81-20:2014 kabin
EN 81-20:2014 3.7 competent person TS EN 81-20:2014 yetkin kişi
EN 81-20:2014 3.8 counterweight TS EN 81-20:2014 karşı ağırlık
EN 81-20:2014 3.9 direct acting lift TS EN 81-20:2014 doğrudan hareket eden asansör doğrudan tahrikli asansör doğrudan etkili asansör
EN 81-20:2014 3.10 down direction valve TS EN 81-20:2014 aşağı yönlü vana aşağı yön vanası
EN 81-20:2014 3.11 drive control system TS EN 81-20:2014 tahrik kumanda sistemi
EN 81-20:2014 3.12 electrical anti-creep system TS EN 81-20:2014 elektrikli kayma önleme sistemi
EN 81-20:2014 3.13 electric safety chain TS EN 81-20:2014 elektrikli güvenlik zinciri elektrik güvenlik zinciri
EN 81-20:2014 3.14 full load pressure TS EN 81-20:2014 tam yük basıncı
EN 81-20:2014 3.15 goods passenger lift TS EN 81-20:2014 yük taşıma asansörü yük asansörü yük insan asansörü
EN 81-20:2014 3.16 guide rails TS EN 81-20:2014 kılavuz rayları kılavuz raylar
EN 81-20:2014 3.17 headroom TS EN 81-20:2014 kuyu üst boşluğu
EN 81-20:2014 3.18 hydraulic lift TS EN 81-20:2014 hidrolik asansör
EN 81-20:2014 3.19 indirect acting lift TS EN 81-20:2014 dolaylı olarak hareket ettirilen asansör dolaylı tahrikli asansör
EN 81-20:2014 3.20 installer TS EN 81-20:2014 asansör montajını gerçekleştiren asansörü kuran veya asansör kurucu veya yüklenici Yönetmeliklerde "asansör monte eden" denmiş
EN 81-20:2014 3.21 instantaneous safety gear TS EN 81-20:2014 ani etkili güvenlik tertibatı
EN 81-20:2014 3.22 jack TS EN 81-20:2014 hidrolik kaldırma ünitesi (jack) kaldırıcı
EN 81-20:2014 3.23 laminated glass TS EN 81-20:2014 lamine cam
EN 81-20:2014 3.24 levelling TS EN 81-20:2014 kat seviyesine getirme seviyeleme
EN 81-20:2014 3.25 levelling accuracy TS EN 81-20:2014 kat seviyesine getirme doğruluğu seviyeleme doğruluğu
EN 81-20:2014 3.26 lift machine TS EN 81-20:2014 asansör tahrik makinası
EN 81-20:2014 3.27 machine room TS EN 81-20:2014 makina dairesi
EN 81-20:2014 3.28 machinery TS EN 81-20:2014 makina makina grubu
EN 81-20:2014 3.29 machinery space TS EN 81-20:2014 makina alanı
EN 81-20:2014 3.30 maintenance TS EN 81-20:2014 bakım
EN 81-20:2014 3.31 non return valve TS EN 81-20:2014 tek yönlü vana geri dönüşsüz vana
EN 81-20:2014 3.32 one-way restrictor TS EN 81-20:2014 tek yönlü debi kısıtlayıcı vana tek yönlü debi sınırlayıcı vana
EN 81-20:2014 3.33 overspeed governor TS EN 81-20:2014 hız regülâtörü hız regülatörü
EN 81-20:2014 3.34 passenger TS EN 81-20:2014 taşınan insan yolcu
EN 81-20:2014 3.35 pawl device TS EN 81-20:2014 kenetlenme tertibatı oturma tertibatı
EN 81-20:2014 3.36 pit TS EN 81-20:2014 kuyu alt boşluğu
EN 81-20:2014 3.37 positive drive lift (includes drum drive) TS EN 81-20:2014 pozitif tahrikli asansör (tambur tahrikli dâhil)
EN 81-20:2014 3.38 preliminary operation TS EN 81-20:2014 ön çalışma ön operasyon
EN 81-20:2014 3.39 pressure relief valve TS EN 81-20:2014 basınç tahliye vanası
EN 81-20:2014 3.40 programmable electronic system in safety related applications for lifts TS EN 81-20:2014 asansörler için güvenlikle ilgili uygulamalarda programlanabilir elektronik sistem asansörlerde güvenlikle ilgili uygulamalar için programlanabilir elektronik sistem
EN 81-20:2014 3.41 progressive safety gear TS EN 81-20:2014 kademeli devreye giren güvenlik tertibatı kaymalı güvenlik tertibatı
EN 81-20:2014 3.42 pulley room TS EN 81-20:2014 makara dairesi
EN 81-20:2014 3.43 rated load TS EN 81-20:2014 beyan yükü
EN 81-20:2014 3.44 rated speed TS EN 81-20:2014 beyan hızı
EN 81-20:2014 3.45 re-levelling TS EN 81-20:2014 otomatik kat seviyelemesi yeniden seviyeleme
EN 81-20:2014 3.46 rescue operations TS EN 81-20:2014 kurtarma çalışmaları
EN 81-20:2014 3.47 restrictor TS EN 81-20:2014 kısıtlayıcı vana debi sınırlama vanası
EN 81-20:2014 3.48 rupture valve TS EN 81-20:2014 boru kırılma vanası
EN 81-20:2014 3.49 safety circuit TS EN 81-20:2014 güvenlik devresi
EN 81-20:2014 3.50 safety component TS EN 81-20:2014 güvenlik bileşeni
EN 81-20:2014 3.51 safety gear TS EN 81-20:2014 güvenlik tertibatı
EN 81-20:2014 3.52 safety integrity level TS EN 81-20:2014 güvenlik bütünlüğü seviyesi
EN 81-20:2014 3.53 safety rope TS EN 81-20:2014 güvenlik halatı
EN 81-20:2014 3.54 shut-off valve TS EN 81-20:2014 kapama vanası
EN 81-20:2014 3.55 single acting jack TS EN 81-20:2014 tek yönde etkili hidrolik kaldırma ünitesi tek yönlü kaldırıcı
EN 81-20:2014 3.56 sling TS EN 81-20:2014 iskelet karkas
EN 81-20:2014 3.57 special tool TS EN 81-20:2014 özel alet
EN 81-20:2014 3.58 stopping accuracy TS EN 81-20:2014 durma doğruluğu
EN 81-20:2014 3.59 traction lift TS EN 81-20:2014 halat tahrikli asansör sürtünme tahrikli asansör
EN 81-20:2014 3.60 travelling cable TS EN 81-20:2014 kabinle hareket eden kablo kabin kontrol kablosu
EN 81-20:2014 3.61 type examination certificate TS EN 81-20:2014 tip inceleme sertifikası tip onaylama sertifikası/belgesi; tip onay sertifikası/belgesi
EN 81-20:2014 3.62 unintended car movement TS EN 81-20:2014 kontrolsüz kabin hareketi istenmeyen kabin hareketi
EN 81-20:2014 3.63 unlocking zone TS EN 81-20:2014 kilit açılma bölgesi
EN 81-20:2014 3.64 user TS EN 81-20:2014 kullanıcı
EN 81-20:2014 3.65 well TS EN 81-20:2014 kuyu
EN 81-50:2014 3.1 approved body TS EN 81-50:2014 onaylanmış kuruluş atanmış kuruluş
EN 81-50:2014 3.2 safety component TS EN 81-50:2014 güvenlik bileşeni
EN 81-50:2014 3.2 type examination certificate TS EN 81-50:2014 tip inceleme sertifikası tip onay sertifikası/belgesi
2014/33/EU 1 lift AY:2016 asansör
2014/33/EU 2 carier AY:2016 taşıyıcı
2014/33/EU 3 model lift AY:2016 model asansör
2014/33/EU 4 making available on the market AY:2016 piyasada bulundurma
2014/33/EU 5 placing on the market AY:2016 piyasaya arz
2014/33/EU 6 installer AY:2016 asansör monte eden Bk. EN 81-20, Md.3.20
2014/33/EU 7 manufacturer AY:2016 imalatçı
2014/33/EU 8 authorised representative AY:2016 yetkili temsilci
2014/33/EU 9 importer AY:2016 ithalatçı
2014/33/EU 10 distributor AY:2016 dağıtıcı
2014/33/EU 11 economic operator AY:2016 iktisadi işletmeci
2014/33/EU 12 technical specification AY:2016 teknik şartname
2014/33/EU 13 harmonised standard AY:2016 uyumlaştırılmış standart
2014/33/EU 14 accreditation AY:2016 akredistasyon
2014/33/EU 15 national accreditation body AY:2016 ulusal akreditasyon kuruluşu
2014/33/EU 16 conformity assessment AY:2016 uygunluk değerlendirmesi
2014/33/EU 17 conformity assessment body AY:2016 uygunluk değerlendirme kuruluşu
2014/33/EU 18 recal AY:2016 geri çağırma
2014/33/EU 19 withdrawal AY:2016 piyasadan çekmek
2014/33/EU 20 Union harmonisation legislation AY:2016 Birlik uyumlaştırma mevzuatı
2014/33/EU 21 CE marking AY:2016 CE işareti