WikiLift:Terimbilim

WikiLift sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Terim sözlüklerinin genel sözlüklerden farkı

Terim sözlüklerini genel sözlüklerden ayıran en önemli fark "kavram"ı temel almasıdır. Her kayıt (veya madde) tek bir kavramdan ve bu kavramı gösteren söz dizelerinden (= terim) oluşur. Bu söz dizeleri aynı dilde olabildiği gibi farklı dillerde de olabilir. Örneğin "asansör" bir kavramdır ve bu kavramın içeriği asansör maddesi altında şöyle: tanımlanmıştır: "Katlar arasında yük ve/veya insan taşımaya yarayan düzenek". Bu kavram Türkçede "asansör" terimiyle ifade edilirken Birleşik Krallık İngilizcesinde "lift" Amerikan İngilizcesinde "elevator" terimleri ile ifade edilir. Bu durumu şöyle de düşünebiliriz. Türkçe bir metinde "asansör" geçen yere yukarıdaki tanımı getirdiğimizde cümlenin anlamı değişmemelidir.

Genel amaçlı sözlüklerde ise kavramdan değil biçimden yola çıkılarak bir biçimin hangi değişik kavramlara işaret etmk için kullanıldığı gösterilir. Örneğin, asansör alanında (en: subject) "kabin" veya "en: car" denildiğinde biz sadece tek bir şey anlarız. Oysa Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde "kabin" maddesi altında dört farklı anlam sıralanmıştır (1. Küçük, özel bölme. 2. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme. 3. Uçakta yolcuların oturduğu bölüm. 4. Plajda soyunma yeri.)

Biz de WikiLift'te "kavram"dan yola çıktık. Asansör konu alanıyla ilgli her kayıt (= entry) bir kavrama karşılık gelmektedir ve her kayıt için ilgili kavramı göstermek amacıyla kullanılan İngilizce ve Türkçe terimlere yer verilmiştir. Her terimin doğru kullanımını göstermek amacıyla örnek cümleler (bağlam veye en: context adı altında) verilmiştir. Örnek cümleler sözlük yazarları tarafından yazılmamış, tanıklı metinlerden alınmıştır.