Yararlanılan kaynaklar

WikiLift sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Asansör standartları

Uluslararası asansör standartları

Yürürlükteki uluslararası asansör standartları

  • EN 81-20:2020, Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 20: Passenger and goods passenger lifts (CEN sayfası)
  • EN 81-28:2018+AC:2019, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts (CEN sayfası)
  • EN 81-50:2020, Safety rules for the construction and installation of lifts — Examinations and tests — Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components (CEN sayfası)


Yürürlükten kaldırılmış olan uluslararası asansör standartları

  • EN 81-20:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 20: Passenger and goods passenger lifts
  • EN 81-50:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Examinations and tests — Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components

Ulusal asansör standartları

Yürürlükteki ulusal asansör standartları

  • TS EN 81-20:2020, Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri (TSE sayfası)
  • TS EN 81-50:2020, Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler - Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri (TSE sayfası)

Yürürlükten kaldırılmış olan ulusal standartlar

  • TS EN 81-20:2014, Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri
  • TS EN 81-50:2014, Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler - Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri

Ulusal mevzuat

Ulusal yönetmelikler

Bu yönetmelik 2014/33/EU sayılı Avrupa Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu direktifin değişik dillerdeki sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.